Termeni si conditii

Termeni si conditii

Acest document se referă la condițiile in care poate fi utilizat website-ul mariaduduman.com. Accesand sau utilizând website-ul mariaduduman.com, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos.

Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului. Acest website este deținut și administrat de Meaningful Business SRL.

Va rugăm să rețineți faptul că informațiile publicate pe Site pot fi modificate oricând.

Drepturile utilizatorului website-ului mariaduduman.com.

Utilizatorul Mariaduduman.com are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, să tipărească părți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale.

Obligațiile utilizatorului website-ului Mariaduduman.com.

Sunteți de acord să respectați următoarele obligații, incluzând (dar fără a se limita la acestea):

  • aveți vârsta peste 18 ani și capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice.
  • responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau în numele dvs.
  • garantarea veridicității datelor furnizate despre dvs.
  • neutilizarea site-ului în scopuri speculative,
  • interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii
  • obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul site-ului cu excepția utilizării în scop personal și necomercial
  • utilizatorul website-ului Mariaduduman.com. nu are dreptul să folosească (în forma existentă sau modificată) în scop comercial conținutul site-ului.
  • Utilizatorul website-ului Mariaduduman.com. nu are dreptul sa înlăture notificarea despre drepturile de autor și/sau marca înregistrată de pe copiile conținutului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.
  • utilizatorul website-ului Mariaduduman.com. nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagină cu pagină a conținutului site-ului. Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate către iubire@mariaduduman.com

Plata

Nu se accepta alte modalități de plată în afara celor prezentate pe site și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

In anumite cazuri, detaliile cărții dvs. de credit pot fi transferate către Furnizor. Furnizorul în cauza va prelua plățile în condițiile generale stipulate de GDPR și de securitate oferite de procesatorul de plăti.

Confidențialitatea datelor

Prin acordul Dvs. exprimat prin accesarea și utilizarea website-ului Mariaduduman.com, datele cu caracter personal și orice alte informații furnizate de Dvs. pot fi prelucrate și utilizate de Mariaduduman.com în orice activități și scopuri legate de acest website și de specificul acestuia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Materialele prezentate în cadrul website-ului Mariaduduman.com și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea Mariaduduman.com sau a partenerilor săi din acest proiect, după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în privința acestui site, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană sunt administrate, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, de către Meaningful Business SRL.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Meaningful Business SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații și anumiți colaboratori ai Meaningful Business SRL, care se ocupă de furnizarea și de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum și anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, în funcție de condițiile de utilizare ale fiecărui serviciu.

Conform Legii nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere la iubire@mariaduduman.com.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Modificări în termenii și condițiile de utilizare

Mariaduduman.com poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior în conținutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiți termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest site. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate.

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor website-ului Mariaduduman.com și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai site-ului vor fi supuse spre soluționare instantelor judecătorești.

Acest site poate conține link-uri către diverse site-uri. Atunci când accesați aceste site-uri, vă aflați implicit în afara site-ului Mariaduduman.com și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.